Skottorps Slott

Välkom­men till Skot­torps Slott, Sveriges bästhistoria01
beva­rade Empires­lott!
Mest berömt för att Karl XI gifte sig här den 6 maj 1680 med Ulri­ka Eleono­ra av Dan­mark.

 

cafe

 

 

 

 

 

Café och vis­ningar
Choco­la­ter­ian, café och pral­in­til­lverkn­ing. Öppet under hösten 2018:  ons­dag-söndag. Smar­ri­ga mack­or, kakor och inte minst pra­lin­er! Nyhet för i år: ital­ien­sk egen­til­lverkad glass (gela­to) från går­dens mjölk!

 

Som­marens öpp­na vis­ningar av slot­tet 2018 är över för säsongen

 

Ost­bu­tikostbutik
Ost­bu­tiken (ingång mitt på sto­ra sten­stal­let) har öppet 2018:

vardag 10–16
lördag 10–14

I ost­bu­tiken tar vi betalko­rt, swish.

konferens