Skottorps Slott

Välkom­men till Skot­torps Slott, Sveriges bästhistoria01
beva­rade Empires­lott! Mest berömt för att Karl XI gifte sig här den 6 maj 1680 med      Ulri­ka Eleono­ra av Dan­mark.

Slot­tet är för tillfäl­let stängt för ren­over­ing till som­maren 2020.