Skottorps Slott

Välkom­men till Skot­torps Slott, Sveriges bästhistoria01
beva­rade Empires­lott!
Mest berömt för att Karl XI gifte sig här den 6 maj 1680 med Ulri­ka Eleono­ra av Dan­mark.

Skot­torps Slott ägs sedan 2005 av Ing­marie och Thomas Müller-Uri.

 

cafe

Café och vis­ningar
Choco­la­ter­ian, café och pral­in­til­lverkn­ing. Öppet under hösten 2018:  ons­dag-söndag. Smar­ri­ga mack­or, kakor och inte minst pra­lin­er! Nyhet för i år: ital­ien­sk egen­til­lverkad glass (gela­to) från går­dens mjölk!

 

Som­marens öpp­na vis­ningar av slot­tet 2018 är över för säsongen

Buss­re­sor och grup­per (min. 15 pers.) är varmt välkom­na att boka för vis­ningar och fika eller mat hela året.

Slottsparken har ock­så sin intres­san­ta his­to­ria med bland annat en mil­sten och spän­nande träd! Grup­per som är intresser­ade kan boka en guid­ning.

Ost­bu­tikostbutik
Ost­bu­tiken (ingång mitt på sto­ra sten­stal­let) har öppet 2018:

vardag 10–16
lördag 10–14

I ost­bu­tiken tar vi betalko­rt, swish.

konferensDagkon­fer­enser
På Skot­torps Slott kan Ni kon­fer­era i en kreativ och kul­turhis­torisk miljö. Är Ni över 100 per­son­er, har vi plats för upp till 150 delt­a­gare i Sto­ra Sten­stal­let.

 


Bröl­lop & festbrollop
Skot­torp erb­jud­er en fan­tastisk miljö för en speciell dag. Ät mid­dag i Röda Salon­gen och dansa i Kungssalen! Vigseln kan äga rum i Slot­tet, i den vack­ra slottsparken, eller i någon av de närlig­gande kyrko­r­na.

 

 

vinVin­provn­ing
Vi anord­nar provningar med vin, öl, whiskey, rom mm.
Eller var­för inte ha vin­provn­ing och ost­provn­ing vid sam­ma tillfälle!

 

 

Jaktjakt
Var­je höst arrangeras ett antal and­jak­ter. En ide­alisk hös­tak­tivitet för före­taget eller kom­p­is­gänget.

Eller kan man bara pro­va ler­du­veskytte.

Välkom­na!