Skottorps Slott

Välkom­men till Skot­torps Slott, Sveriges bästhistoria01
beva­rade Empires­lott!
Mest berömt för att Karl XI gifte sig här den 6 maj 1680 med Ulrika Eleonora av Danmark.

Skot­torps Slott ägs sedan 2005 av Ing­marie och Thomas Müller-Uri.

 

cafe

Café och vis­ningar
Som­mar­caféet har stängt för säsongen

Öppna vis­ningar som­mar­tid, dagar och tider fast­ställs under våren.

OBSERVERA! Buss­re­sor och grup­per (min. 15 pers.) är varmt välkomna att boka för vis­ningar och fika eller mat hela året.

Slottsparken har också sin intres­santa his­to­ria med bland annat en mil­sten och spän­nande träd! Grup­per som är intresser­ade kan boka en guidning.

Ost­bu­tikostbutik
Ost­bu­tiken (ingång mitt på stora sten­stal­let) har öppet:

varda­gar 10–16
lördag 10–14

I ost­bu­tiken tar vi betalkort.

konferensDagkon­fer­enser
På Skot­torps Slott kan Ni kon­fer­era i en kreativ och kul­turhis­torisk miljö. Är Ni över 100 per­soner, har vi plats för upp till 150 delt­a­gare i Stora Stenstallet.

 


Bröl­lop & festbrollop
Skot­torp erb­juder en fan­tastisk miljö för en speciell dag. Ät mid­dag i Röda Salon­gen och dansa i Kungssalen! Vigseln kan äga rum i Slot­tet, i den vackra slottsparken, eller i någon av de närlig­gande kyrkorna.

 

 

vinVin­provn­ing
Vi anord­nar provningar med vin, öl, whiskey, rom mm.
Eller var­för inte ha vin­provn­ing och ost­provn­ing vid samma tillfälle!

 

 

Jaktjakt
Varje höst arrangeras ett antal and­jak­ter. En ide­alisk hös­tak­tivitet för före­taget eller kompisgänget.

Eller kan man bara prova lerduveskytte.

Välkomna!