Skottorps Slott

Välkom­men till Skot­torps Slott, Sveriges bästhistoria01
beva­rade Empires­lott! Mest berömt för att Karl XI gifte sig här den 6 maj 1680 med Ulri­ka Eleono­ra av Dan­mark. Slot­tet är för tillfäl­let stängt för ren­over­ing till som­maren 2020.

Ost­bu­tik
Ost­bu­tiken (ingång mitt på sto­ra sten­stal­let) har öppet 2019:

vardag 10–16
lördag 10–14

I ost­bu­tiken tar vi betalko­rt, swish.

ostbutik