Selmas samlade vrede! Föreställning av Görel Crona 2–3-4 augusti i Röda Salongen!

En musik­monolog om Sel­ma Lager­löf där vi får möta bar­net, tonårs­flick­an, stu­den­ten och kvin­nan som är beredd att göra avkall på ALLT för att få skri­va!

Spelas i Röda Salon­gen av Görel Crona den 2 — 3 — 4 augusti klock­an 19.00. Pris 275 SEK inklu­sive ost & vin. Bil­jet­ter bokas på 070–333 00 00. Välkom­na!


Visningar av slottet sommaren 2018

Som­marens öpp­na vis­ningar av slot­tet 2018 kom­mer att äga rum ons­da­gar-freda­gar-sönda­gar från och med 11 juli — 5 augusti klock­an 13.00. Guid­nin­gen tar en timme och kostar 100 SEK, ingen föran­mälan behövs. Sam­ling på slottstrap­pan, betal­ning med kon­tan­ter eller kort. Välkom­na! Reser­va­tion för ändringar. Välkom­men!