Vår underbare hyresgäst!

Vi kom­mer att min­nas vår härlige hyres­gäst med värme och gläd­je, även om det är stor sorg och tomhet nu. Johannes bry­dde sig om både män­niskor och djur (brukade ofta mata påfågeln på trap­pan) och gjorde ingen skill­nad på vem du var, alla behand­lades med respekt. Alltid med ett leende och pos­i­ti­va till­rop. Tack för att du ville bo hos oss de här åren och tack för den gläd­je du spred!

(Bild från Döds­dansen 2014)