Besök Skottorps Slott

 

CAFÈ

Besök Choco­la­ter­ian med café och pral­in­försäljn­ing! Choko­la­ter­ian har en face­book­si­da, Öppet ons­dag-söndag 10–16 under hösten 2018. Nytt för i år: egen­til­lverkad ital­ien­sk glass (gela­to) från går­dens mjölk!

 

OSTBUTIKEN OCH MEJERIET I STENSTALLET

Ost­bu­tiken har öppet måndag-fredag 10–16  och lörda­gar 10–14. Där kan man hand­la lokala delikatess­er föru­tom den egen­til­lverkade osten. Och dessu­tom se tillverknin­gen genom en glasvägg vis­sa dagar.

 

HITTA HIT

E6 AVFART 40, Skottorp/Skummeslöv. Kör mot Skot­torp och rakt genom byn. Vid fyrvägsko­rsning kör rakt fram mot Skot­torps Slott som lig­ger på höger sida. Sträc­ka från avfarten är cir­ka 3 km.