Besök Skottorps Slott

SKOTTORPS SLOTT

Slot­tet är för tillfäl­let stängt för ren­over­ing till som­maren 2020.

OSTBUTIKEN OCH MEJERIET I STENSTALLET

Ost­bu­tiken har öppet måndag-fredag 10–16  och lörda­gar 10–14. Där kan man hand­la lokala delikatess­er föru­tom den egen­til­lverkade osten. Och dessu­tom se tillverknin­gen genom en glasvägg vis­sa dagar. Det går bra att beta­la med kort eller via swish.

HITTA HIT

E6 AVFART 40, Skottorp/Skummeslöv. Kör mot Skot­torp och rakt genom byn. Vid fyrvägsko­rsning kör rakt fram mot Skot­torps Slott som lig­ger på höger sida. Sträc­ka från avfarten är cir­ka 3 km.