Bröllop & Fest

festSkot­torp erb­jud­er en fan­tastisk miljö för en speciell dag. Ät mid­dag i Röda Salon­gen och dansa i Stjärn­rum­met.

Det finns färdi­ga menyförslag, men vi är lyhör­da för era önskemål.

Skot­torps Slott med dess vack­ra omgivn­ing pas­sar även för andra fes­ter och even­e­mang av oli­ka slag, både för före­tag och för pri­vat­per­son­er. Var­för inte inle­da kvällen med en dryck­e­sprovn­ing i vinkäl­laren med sina vack­ra kryssvalv från 1600-talet och därefter avn­ju­ta målti­den i empire­sa­lon­gen för att sedan kop­pla av i bib­lioteket med en kopp kaffe och avec?

festBröl­lop­sarrange­mang

Fira bröl­lopet på Skot­torps Slott med brud­skålen i Kungssalen eller på slottstrap­pan. Därefter äter ni mid­da­gen i den Röda bröl­lopssa­lon­gen och dansar i Kungssalen.

Vigseln kan äga rum i Slot­tet, i den vack­ra slottsparken, eller i någon av de närlig­gande kyrko­r­na, var­av Skummes­lövs roman­tiska kyr­ka från 1100-talet lig­ger 2 km västerut.

I det­ta arrange­mang ingår:

  • Brud­skål inklu­sive tre sorters snit­tar (mousserande vin)
  • För­rätt inkl 1 glas vin
  • Varm­rätt inkl 2 glas vin
  • Dessert inkl 1 glas dessertvin
  • Kaffe/te inkl avec (4 cl)
  • Lokalkost­nad (16.00–02.00) Därefter deb­it­eras 1500 kr/tim (per­son­alkost­nad­er).

Fest­dukade bord med blom­s­ter­deko­ra­tioner (blom­mor efter säsong, tillägg för spe­cial­blom­mor t.ex. rosor).
Pris per kuvert:festmeny
25–30 pers 1995 kr
31–60 pers 1795 kr
61–95 pers 1595 kr
95 per­son­er är max antal om alla ska sit­ta i sam­ma sal.


Baren deb­it­eras efter åtgång och Skot­torp köper in all alko­hol, men det är ni själ­va som bestäm­mer vilket utbud som ska finnas i baren.

Bröl­lop­står­ta kan bestäl­las via oss i oli­ka prisklass­er.

Musik kan vi läm­na rek­om­men­da­tion på.

Vill ni åka häst och vagn eller fin bil från kyrkan till Slot­tet så har vi förslag på det.

Är ni intresser­ade av nattmat ord­nar vi det­ta.

Alter­na­tiv för större och min­dre säll­skap finns.

Vill Ni vigas på slot­tet, ute eller i sam­ma sal som Karl XI? Vi kan ord­na det­ta!