Referenser

Guldbröllop på Skottorps slott, ett oförglömligt minne!

I väntan att ta emot gästerna

Vi är väldigt gla­da att vi har hål­lit ihop i vått och tor­rt genom åren.  Vår guld­bröl­lops­dag ville vi fira med lite släkt och vän­ner.

Valet blev att sam­las på Skot­torp slott med välkom­st­drink i parken och tip­sprom­e­nad med teman 1964 — guld , när­pro­duc­er­ad buf­fé i ovala rum­met, guid­ning i slot­tet och sedan kaffe och tår­ta. Enkel­het i en storsla­gen miljö! Det stämde så bra med den pol­i­cy och den anda Skot­torps slott dri­vs i. Ägaren Ing­marie Muller-Uri  var behjälplig i planer­in­gen och flex­i­bel inför våra önskemål. Vi är nu hel­nöj­da över” vår dag”.
Inför guld­bröl­lops­da­gen gjordes automa­tiskt till­bak­ablickar. 50 år, en lång tid, som gått fort.

En härlig buffé Att sam­la barn, syskon, barn­barn och gam­la goda vän­ner var under­bart! Tänk vad myck­et man har att vara tack­sam för! Min­net av den­na dag kom­mer vi att bära med oss i framti­den. Stort tack till Ing­marie med per­son­al och stort tack till alla er, som kom och för­gyllde vår dag.

 

Att fira guld­bröl­lop på Skot­torps slott kan vi varmt rek­om­mendera!

Välkomstdrink i parken

 

 

 

Gun­vor och Tore Peters­son
Mell­bystrand