Bussresor & Grupper

bussresa-199x300Skot­torps Slott är det per­fek­ta utfly­k­tsmålet!
Vi välkom­nar buss­re­sor och grup­per — hela året.

Njut av det väl­be­va­rade emires­lot­tet i den fan­tastiska miljön och känn his­to­riens vingslag.

Boka en guidad vis­ning av slot­tet och ta del av slot­tets intres­san­ta his­to­ria. Stå i sam­ma sal, kungssalen, där Karl XI och Ulri­ka Ele­o­nora av Dan­mark gifte sig år 1680…

Avs­lu­ta vis­nin­gen med en väls­makande lunch eller fika. Besök gär­na ost­bu­tiken när du strosar runt på ägor­na, har du tur kan du se ostil­lverknin­gen i full gång, eller en ped­a­gogisk film som vis­ar mjölkens väg till ost, på 3 minut­er.

gruppresa-200x300Vi har färdi­ga menyförslag för buss­grup­per, föreningar och säll­skap
(fler än 15 per­son­er).
Pris­er­na förut­sät­ter att alla i grup­pen väl­jer sam­ma meny.

Välkom­na!

Dessa buss­bo­lag är regel­bund­na gäster:
Kris­tianstad Buss
Mårtenssons Buss
Olof­s­sons Busstrafik AB
Asige Buss AB
Asplunds Buss
Åkrabergs Resor
S & S Resor
Ryss­byg­dens Buss
Ved­di­ge Buss
Rekå Resor
Val­by Busser
Erlings Resor
Röke Buss
JP Resor
Forslund Tour­ing
Gerts Busstrafik
Staffanstorps Buss