Nyårskonsert På Skottorps Slott!

På tret­tonda­gen lörda­gen den 6 jan­u­ari klock­an 15 och 18 är det dags igen för Torsten Öster­grens Wieneren­sam­bel att spela en härlig bland­ning av operett, musikal och inte minst wiener­valser!

Pris 330 SEK per bil­jett, inklu­sive kaffe och wiener­bröd.

I samar­bete med Musik i Hal­land.

Välkom­na att boka på 070–7728428