Skottorps Slottspark

01slottetSkottorps slottspark har i huvudsak haft två utseenden genom tiden.På baksidan av själva huvudbyggnaden bildades, då det gamla slottet byggdes på 1660-talet, en anläggning i barock stil. Intrycket var strikt, med formklippta häckar (buxbom) och träd.

I samband med ombyggnaden av slottet under början på 1800-talet, läggs parken om till romantisk stil, den engelska landskapsparken.

DSC_0295Efter hand har parken genomgått förändringar av olika slag. Bland annat kan nämnas att man på 1920-talet förenklade gångvägssystemet, planterade många barrträd och anlade ”stenpartiet” och ”utsikten”. Närmast slottet finns den stora ”pelousen” (stor gräsmatta)
där ”nordens vackraste exemplar” av silverlönn växte tills för några år sedan då det tyvärr fälldes. Nu är det den 35m höga sitkagranen som är i blickfånget i stället och framför den ett praktexemplar av tulpanträd som brukar blomma ymnigt i mitten av sommaren.

I bortre delen av parken finns det gamla trädgårdsmästeriet, där det odlades
persikor, aprikoser och orkidéer redan på 1800-talet! Vinbergssnäckor inplanterades, vilka finns kvar än idag.

Det finns ett monument i parkens norra del, som Peter von Möller reste till minne av sin fosterfar, kommerserådet Peter Möller.
I mitten av 1800-talet fick gårdens jakthundar en praktfull gravsten vid brynet söderut med utsikt över Hallandsåsen. Cirka 20 inskriptioner finns på stenen.

parkAdolf von Möller fick i början av 1900-talet riksantikvarieämbetets tillåtelse att flytta en milsten (daterad 1666) från åsen till parken.

En fladdermusinventering gjordes 2008 av Länsstyrelsen i Halland och området runt
Skottorps Slott var ett av de artrikaste i länet! Minst sju olika sorters fladdermöss fanns, bland annat dvärgfladdermus och nordisk fladdermus.

För de som önskar, kan man boka en visning av parken.