Slottsost

Get the Flash Play­er to see this con­tent.

Stig_ystarSedan hösten 2011 har vi Sveriges vack­raste mejeri i Sto­ra Sten­stal­let!

Vi gör ched­dar och slotts­ost med karak­tär från trak­ten. Vem minns inte Vall­ber­gas Ambrosia?

Under 1800-talet var ägor­na och jord­bru­ket på Skot­torps Slott enormt. Peter von Möl­ler bety­dde väl­digt myc­ket för det sven­s­ka jord­bru­kets utveck­ling. Bland annat var han intres­se­rad av avel på kor och häs­tar.

Jord­bru­ket styc­ka­des av 2002 och nuva­rande äga­ren het­er Lars-Inge Gun­nars­son. Mjölk­pro­duk­tion är huvud­in­rikt­ningen. Nu finns det plats för 700 kor på går­den, så det finns myc­ket mjölk att ysta på!

Läs mer på skottorpsmejeri.se